Od roku 1923 studovala ve Vmaru u fotografa Otto Ecknera.

Styl a mylení Bauhausu inspiroval i mnohé umlce, vtvarníky, architekty a jiné písluníky eské moderny tehdejí doby.

Neueste Nachrichten